Hausjärven kunnan asukaskysely

Kunnan strategian uudistaminen on käynnistynyt.

Hausjärvelle halutaan tehdä nyt kunnan henkilökuntaa, asukkaita ja yrityksiä kuunnellen uutta strategiaa. Kyselyssä kartoitetaan kunnan nykytilannetta ja katsotaan eteenpäin vuoteen 2030 - visioidaan, millainen kunta Hausjärvi silloin on.

Tule mukaan antamaan oma panoksesi kunnan strategiatyöhön!
Sinun vastauksesi ja mielipiteesi on kunnan kannalta erityisen tärkeä.

Vastausten yhteenveto julkaistaan Hausjärven www-sivuilla ja tulokset käydään läpi asukastilaisuuksissa keväällä Monnissa, Ryttylässä, Hikiällä ja OItissa.
Lisätietoja voit kysyä hallinto- ja talouspäällikkö Päivi Tähtiseltä (019 758 6584 / paivi.tahtinen@hausjarvi.fi)

Kyselyyn voit vastata sunnuntaihin 12.3.2017 mennessä.
Perustiedot
Kunta ja palvelut
Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= Täysin eri mieltä, 2= Osittain eri mieltä, 3= En osaa sanoa, 4= Osittain samaa mieltä & 5= Täysin samaa mieltä. Merkitse myös kuinka merkittävä kyseinen asia kunnassa viihtymisen kannalta on.
 12345
Rauhallinen
Turvallinen
Viihtyisä
Kehittyvä
Rikas historia
Arvostettu
Energinen
Suvaitsevainen
Monipuolinen
Ennakkoluuloton
Vastuullinen
Avoin
Houkutteleva asuinkunta
Tavoitteellinen
Luotettava
Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= Täysin eri mieltä, 2= Osittain eri mieltä, 3= En osaa sanoa, 4= Osittain samaa mieltä & 5= Täysin samaa mieltä. Merkitse myös kuinka merkittävä kyseinen asia kunnassa viihtymisen kannalta on.
 12345
Palveluiden lisääminen
Työpaikkojen lisääminen
Tapahtumien lisääminen
Paremmat koulut
Paremmat terveyspalvelut
Paremmat urheilumahdollisuudet
Kulttuuritarjonnan lisääminen
 En kertaakaan1 kerran2-4 kertaa5-7 kertaa8 tai enemmän
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vanhuspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Koulupalvelut
Kirjastopalvelut
Kaupalliset palvelut
Liikuntapalvelut
Kulttuuripalvelut
Tekniset palvelut
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= en osaa sanoa 4= tyytyväinen & 5= erittäin tyytyväinen. Merkitse myös kuinka merkittävää kunnassa viihtymisen kannalta palvelun toimivuus on.
 12345
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vanhuspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Koulupalvelut
Kirjastopalvelut
Kaupalliset palvelut
Liikuntapalvelut
Kulttuuripalvelut
Tekniset palvelut
Nuorisopalvelut
Elinkeinopalvelut
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en osaa sanoa 4= jokseenkin samaa mieltä & 5= täysin samaa mieltä.
 12345
Luonnonläheisyys
Maaseutumainen asuminen
Metsästys / eränkäynti
Hyvät asumisvaihtoehdot
Edullinen asuminen
Keskeinen sijainti
Hyvät liikenneyhteydet
Työllistymismahdollisuudet
Harrastusmahdollisuudet
Raideliikenne
Muu joukkoliikenne
Ikäihmisten palveluliikenne
Kadut
Puistot
Sujuva arki ja lähellä olevat palvelut
Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= Täysin eri mieltä, 2= Osittain eri mieltä, 3= En osaa sanoa, 4= Osittain samaa mieltä & 5= Täysin samaa mieltä.
 12345
Luonnonläheisen asumisen suosion kasvu
Yleinen taloustilanteen paraneminen
Uusien yritysten sijoittuminen Hausjärvelle
Maakuntauudistus
Sote-uudistus
Kuntien välinen yhteistyö
Kuntaliitokset
Sijainti Suomen kasvukäytävällä
Helsingin metropolialueen kasvu
Kulttuuripalveluiden lisääntyminen
Harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen
Raideliikenteen merkityksen kasvu
Maahanmuuton kasvu
Loma-asumisen kasvu
Kunnan vetovoima
© tutkimuspalvelut.fi