Pudasjärven kaupungin kuntalaiskysely

Pudasjärven kaupungin kuntalaiskysely
Tutkimuspalvelut.fi toteuttaa kuntalaiskyselyn Pudasjärven kaupungin asukkaille sekä mökkiläisille. Pudasjärvi haluaa olla viihtyisä ja palveleva asuinkunta kaikille sen asukkaille. Ole hyvä ja vaikuta asuinympäristöömme vastaamalla kuntalaiskyselyyn. Kaikki tutkimuksiimme vastaavat henkilöt voivat olla varmoja siitä, että kaikkia tutkimusvastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, sekä hyvän eettisen ja moraalisen tavan mukaisesti.
Perustiedot
Kunta ja palvelut
Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= Täysin eri mieltä, 2= Osittain eri mieltä, 3= En osaa sanoa, 4= Osittain samaa mieltä & 5= Täysin samaa mieltä. Merkitse myös kuinka merkittävä kyseinen asia kunnassa viihtymisen kannalta on.
 Täysin eri mieltäEri mieltäEn osaa sanoaSamaa mieltäTäysin samaa mieltä
Rauhallinen
Turvallinen
Viihtyisä
Kehittyvä
Rikas historia
Arvostettu
Energinen
Suvaitsevainen
Monipuolinen
Ennakkoluuloton
Vastuullinen
Avoin
Houkutteleva asuinkunta
Tavoitteellinen
Luotettava
Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= Täysin eri mieltä, 2= Osittain eri mieltä, 3= En osaa sanoa, 4= Osittain samaa mieltä & 5= Täysin samaa mieltä
 12345
Palveluiden lisääminen
Työpaikkojen lisääminen
Tapahtumien lisääminen
Paremmat koulut
Paremmat terveyspalvelut
Paremmat urheilumahdollisuudet
Kulttuuritarjonnan lisääminen
 En kertaakaan1 kerran2-4 kertaa5-7 kertaa8 tai enemmän
Sosiaali- ja terveyspalveluita
Päivähoitopalveluita
Perusopetuspalveluita 1-9 lk
Kirjastopalveluita
Kaupallisia palveluita
Liikuntapalveluita
Kulttuuripalveluita
Vanhuspalveluita
Tekniset palveluita
Muita koulutuspalveluita
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= en osaa sanoa 4= tyytyväinen, 5= erittäin tyytyväinen. Merkitse myös kuinka merkittävää kunnassa viihtymisen kannalta palvelun toimivuus on.
 12345
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Päivähoitopalvelut
Perusopetuspalvelut 1-9 lk
Kirjastopalvelut
Kaupalliset palvelut
Liikuntapalvelut
Kulttuuripalvelut
Vanhuspalvelut
Tekniset palvelut
Muu koulutustarjonta
Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= Täysin eri mieltä, 2= Osittain eri mieltä, 3= En osaa sanoa, 4= Osittain samaa mieltä & 5= Täysin samaa mieltä.
 12345
Luonnonläheisen asumisen suosion kasvu
Yleinen taloustilanteen paraneminen
Uusien yritysten sijoittuminen Pudasjärvelle
Maakuntauudistus
Sote-uudistus
Kuntien välinen yhteistyö
Kuntaliitokset
Sijainti Suomen kasvukäytävällä
Kulttuuripalveluiden lisääntyminen
Harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen
Maahanmuuton kasvu
Loma-asumisen kasvu
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en osaa sanoa 4= jokseenkin samaa mieltä & 5= täysin samaa mieltä.
 12345
Luonnonläheisyys
Maaseutumainen asuminen
Metsästys / eränkäynti
Hyvät asumisvaihtoehdot
Edullinen asuminen
Sijainti
Hyvät liikenneyhteydet
Työllistymismahdollisuudet
Harrastusmahdollisuudet
Kadut
Puistot
Sujuva arki ja lähellä olevat palvelut
Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= Erittäin huonosti, 2= Melko huonosti, 3= Asiassa on kehitettävää, 4=Melko hyvin & 5= Erittäin hyvin. Merkitse myös kuinka merkittävä kyseinen asia kunnassa viihtymisen kannalta on.
 12345
Kunta markkinoi itseään riittävästi
Kunta viestii markkinoinnissaan oikeita arvoja
Kunta tuo esille alueellisia työnantajia säännöllisesti
Kunnan käyttämät viestintäkanavat toimivat tehokkaasti
Kunnan päätökset ovat helposti saatavilla
Saan tarvittaessa hyvin yhteyden kunnanjohtajaan
Saan tarvittaessa hyvin yhteyden kunnan viranhaltijoihin
Saan tarvittaessa hyvin yhteyden kunnan luottamushenkilöihin
Valitse parhaiten sopiva vaihtoehto
10= suosittelisin ehdottomasti, 1=en suosittelisi
© tutkimuspalvelut.fi