Hausjärven kunnan yrittäjäkysely

Kunnan strategian uudistaminen on käynnistynyt.

Hausjärvelle halutaan tehdä nyt kunnan henkilökuntaa, asukkaita ja yrityksiä kuunnellen uutta strategiaa. Kyselyssä kartoitetaan kunnan nykytilannetta ja katsotaan eteenpäin vuoteen 2030 - visioidaan, millainen kunta Hausjärvi silloin on.

Tule mukaan antamaan oma panoksesi kunnan strategiatyöhön!
Sinun vastauksesi ja mielipiteesi on kunnan kannalta erityisen tärkeä.

Vastausten yhteenveto julkaistaan Hausjärven www-sivuilla ja tulokset käydään läpi asukastilaisuuksissa keväällä Monnissa, Ryttylässä, Hikiällä ja OItissa.
Lisätietoja voit kysyä hallinto- ja talouspäällikkö Päivi Tähtiseltä (019 758 6584 / paivi.tahtinen@hausjarvi.fi)

Kyselyyn voit vastata sunnuntaihin 12.3.2017 mennessä.
Perustiedot
Kunnan yrittäjäystävällisyys
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= en osaa sanoa 4= tyytyväinen & 5= erittäin tyytyväinen. Merkitse myös kuinka merkittävää kunnassa pysymisen kannalta asia on.
Ei lainkaan merkittävä
Erittäin merkittävä

Merkitse myös kuinka merkittävä asia kunnassa pysymisen kannalta on.
Ei lainkaan merkittävä
Erittäin merkittävä

Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= ei ollenkaan tärkeää, 2= ei tärkeää, 3= en osaa sanoa 4= tärkeää & 5= erittäin tärkeää. Merkitse myös kuinka merkittävää oman yrityksesi kannalta asian toimivuus on.
 12345
Yritystontit ja kaavoittaminen
Lupa-asiat
Toimitilakysymykset
Neuvontapalvelut, Yritysvoimala Oy
Yrityksen kehittämisen/kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen
Rahoituksen tukeminen
Yritysyhteistyön tukeminen
Koulutusten ja valmennusten järjestäminen
Seminaarien ja verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen
Kunta kilpailuttaa omia palveluitaan yksityisten hoidettavaksi
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= täysin eri mieltä, 2= eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä. Merkitse myös kuinka merkittävää palveluiden toimivuus on.
 12345
Palveluita on riittävästi ja monipuolisesti
Palvelut ovat laadukkaita
Saan riittävästi tarvitsemaani tukea
Yrityspalveluista on selkeästi hyötyä liiketoiminnalleni
Päätöksenteko on läpinäkyvää ja avointa
Yrityspalveluiden tekemisissä on tekemisen meininki
Tulevaisuuden suunnitelmat
© tutkimuspalvelut.fi